Informacja o ochronie Państwa danych osobowych. Prosimy się zapoznać TUTAJ

Nadchodzące szkolenia


SymbolNazwaTerminy KierownikForma doskonalenia NabórRejestracjaSzczegóły

Aktualna oferta szkoleniowa


SymbolNazwaNabórLiczba wolnych miejsc GodzinRejestracjaPodgląd
K/6Jak postępować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowiaNabór otwarty  Wolne miejsca20 
K/7Kurs dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa z zakresu udzielania pierwszej pomocyNabór otwarty  Wolne miejsca15 
M/4W dobie umarłych autorytetów – ocalmy szacunek za sprawą nauczycielskiej poprawności językowej. Formalna korespondencja tradycyjna i korespondencja e-mailowaNabór otwarty  Wolne miejsca
M/5Aktywne metody nauczania rozwijające kreatywność i innowacyjność uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca
M/7Wspieranie rozwoju i zdolności dziecka, ucznia. Wzmacnianie uczniów mających trudności edukacyjneNabór otwarty  Wolne miejsca
M/8Depresja wśród dzieci i młodzieży we współczesnym świecie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca
R/1Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i nauczycieli – wellbeing w szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/2Wychowawcza rola szkoły w oparciu o kanon wartości składający się z prawdy, dobra i pięknaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/3Kompetencje kluczowe w praktyceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/4Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/5Ceremoniał szkolnyNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/6Sytuacja kryzysowa – jak skutecznie przeciwdziałaćNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/7Efektywne wsparcie dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/8Zachowania nietypowe – sposoby postępowania interwencyjnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/9Podmiotowe relacje z uczniem fundamentem sukcesu wychowawczego. Budowanie strategii przeciwdziałania agresji w szkole Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/10Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Szkolna profilaktyka – wspieranie ucznia z depresjąNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/11Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle aktualnych rozwiązań prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/12Jak poprawić efektywność kształcenia? Budowanie współodpowiedzialności ucznia za wyniki kształceniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/13Współpraca z rodzicami dzieci przedszkolnych – ujęcie systemowe Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/14Jak współpracować z rodzicem ucznia w szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/15Jestem skutecznym i przyjaznym wychowawcą, wspomagającym wychowawczą rolę rodziny Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/16Jak pomagać uczniowi w osiąganiu życiowego sukcesu? Wychowanie ukierunkowane na budowanie odpowiedzialności i dojrzałościNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/17Nie bój się! Jak pokonać lęk krok po kroku. Chronimy zdrowie psychiczne dzieci i młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/18Rozpoznawanie symptomów u dzieci z autyzmem i zespołem AspergeraNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/19Lęki dziecięce wieku przedszkolnego. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci w przedszkoluNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/20Mutyzm wybiórczy u dziecka w wieku przedszkolnymNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/21Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia i wsparcia udzielanego dzieciom i uczniomNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/22Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotów – podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia udzielanego dzieciom i uczniomNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/23Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach – rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/24Kreatywny nauczyciel – kreatywne dzieckoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/25Jak za pomocą empatycznych, pełnych szacunku i zrozumienia komunikatów skutecznie budować w dzieciach poczucie wartościNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/26„Nieśmiały to ten, który się za takiego uważa” – nieśmiałe dziecko w klasieNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/27Prawa i obowiązki nauczyciela i wychowawcyNabór otwarty  Wolne miejsca  Pobierz kartę zgłoszenia
R/28Prawa i obowiązki pracownicze nauczycielaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/36Komunikacja interpersonalna w relacji nauczyciel - uczeńNabór otwarty  2010  Pobierz kartę zgłoszenia
SE/3Nauczycielska informacja zwrotna jako najważniejszy element w procesie nauczania - uczenia się uczniówNabór otwarty  Wolne miejsca
SE/12Rola katechety w wychowaniuNabór otwarty  Wolne miejsca
W/17Innowacyjne lekcje w technikum logistycznym i spedycyjnym – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/18Gry planszowe w nauczaniuNabór otwarty  Wolne miejsca
W/31Trudne zachowania dzieci przedszkolnych – strategie działania Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/32Przedszkolak w erze pandemiiNabór otwarty  Wolne miejsca
W/35Zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci przedszkolnych – praktyczny warsztat dla nauczycieliNabór otwarty  Wolne miejsca
W/37Ostatnia rozmowa z absolwentem, czyli jak przygotować absolwentów klas programowo najwyższych do dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowychNabór otwarty  Wolne miejsca
W/53Grywalizacja cyfrowa w nauczaniuNabór otwarty  Wolne miejsca
W/54Jak nauczać arkusza kalkulacyjnego – praktyczne rozwiązaniaNabór otwarty  Wolne miejsca
W/55Jak praktycznie uczyć marketinguNabór otwarty  Wolne miejsca
W/73„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – seminarium lekturoweNabór zamknięty  Brak miejsc
W/74Posłani w pokoju ChrystusaNabór zamknięty  Brak miejsc20 
W/90Dokumentowanie form doskonalenia według procedury SZJNabór otwarty  3
W/102Moje finanse" - edycja 2022/2023Nabór otwarty  Wolne miejsca 
W/102Moje finanse" - edycja 2022/2023Nabór otwarty  Wolne miejsca 
WB/4Odpowiedzialność karna nieletnich, nie tylko w kontekście zaburzeń behawioralnych – praktyczne wskazówki dla nauczycieli w pracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawczeNabór otwarty  Wolne miejsca
WB/9Szkolenie dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowychNabór otwarty  Wolne miejsca