Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Aktualności i komunikaty

Aktualności

Projekt „Wektory życia”

Projekt „Wektory życia”

„Wektory życia” to program warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych zawierający scenariusze z prezentacjami multimedialnymi wraz z bogatym wyposażeniem w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Nau­czy­cie­le po ukoń­cze­niu kur­su uzy­ska­ją kwa­li­fi­ka­cje do spra­wo­wa­nia funk­cji dy­rek­to­ra szko­ły­/pla­ców­ki.
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna, propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Patronat Honorowy sprawuje Para Prezydencka.
63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin