Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Archiwum roku szkolnego 2023/2024 Oferta szkoleniowa CDN w Koninie realizowana w roku szkolnym 2023/2024

Oferta szkoleniowa CDN w Koninie realizowana w roku szkolnym 2023/2024

plakat oferty szkoleniowej CDN w Koninie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do zapoznania się z nową ofertą szkoleniową na rok szkolny 2023/2024, która jest zgodna z kierunkami polityki oświatowej państwa, wprowadzonymi zmianami w systemie oświaty oraz diagnozą potrzeb edukacyjnych.

Ofertę edukacyjną podzielono na kilka obszarów:

 • Konferencje CDN w Koninie

 • Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela

 • Edukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe

 • Egzaminy zewnętrzne 2023/2024 

 • Edukacja matematyczna i przyrodnicza

 • Edukacja humanistyczna

 • Edukacja artystyczna i techniczna

 • Wychowanie, profilaktyka, opieka

 • Szkolenia zespołu nauczycieli placówek edukacyjnych 

 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

 • Kursy nadające uprawnienia 

 • Technologie informacyjno-komunikacyjne i kształcenie na odległość 

 • Kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa 

 • Zarządzanie placówką oświatową 

 

Katalog form doskonalenia zawodowego kierowany jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, jak również nauczycieli i specjalistów wszystkich typów szkół i etapów edukacji. 

Zapraszamy Państwa do korzystania z oferty edukacyjnej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w roku szkolnym 2023/24.

Zobacz także
63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin