Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Aktualności Projekt „Accessible School for All” i konferencja „Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka”

Projekt „Accessible School for All” i konferencja „Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka”

Projekt „Accessible School for All” i konferencja „Edukacja dostępna –  jak najbliżej każdego dziecka”
Projekt „Accessible School for All” i konferencja „Edukacja dostępna –  jak najbliżej każdego dziecka”

Instytut Badań Edukacyjnych, jako instytucja wdrażająca, rozpoczął realizację projektu

“Accessible School for All” (ASA) – “Szkoła dostępna dla wszystkich” (SDW).

Inicjatywa jest prowadzona we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki i UNICEF oraz uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Głównym celem inicjatywy jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych) w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia dla wszystkich grup odbiorców (dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli).

Szczegółowe informacje o projekcie

Zachęcamy dyrektorów, nauczycieli specjalistów, nauczycieli ze szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli i organizacji pozarządowych do udziału w konferencji online

“Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka”.

Wydarzenie odbędzie się 14 września 2023 r. Zorganizuje je Instytut Badań Edukacyjnych. Konferencja inauguruje projekt &ldquoAccessible School for All” (“Szkoła dostępna dla wszystkich”) realizowany przez IBE, UNICEF i Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe informacje o konferencji

(Udział w projekcie i konferencji inaugurującej zaleca Wielkopolski Kurator Oświaty).

Zobacz także

Projekt „Wektory życia”

„Wektory życia” to program warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych zawierający scenariusze z prezentacjami multimedialnymi wraz z bogatym wyposażeniem w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć.

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin