Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Archiwum roku szkolnego 2023/2024 Projekt „Accessible School for All” i konferencja „Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka”

Projekt „Accessible School for All” i konferencja „Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka”

Projekt „Accessible School for All” i konferencja „Edukacja dostępna –  jak najbliżej każdego dziecka”
Projekt „Accessible School for All” i konferencja „Edukacja dostępna –  jak najbliżej każdego dziecka”

Instytut Badań Edukacyjnych, jako instytucja wdrażająca, rozpoczął realizację projektu

"Accessible School for All" (ASA) – "Szkoła dostępna dla wszystkich" (SDW).

Inicjatywa jest prowadzona we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki i UNICEF oraz uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Głównym celem inicjatywy jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych) w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia dla wszystkich grup odbiorców (dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli).

Szczegółowe informacje o projekcie

Zachęcamy dyrektorów, nauczycieli specjalistów, nauczycieli ze szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli i organizacji pozarządowych do udziału w konferencji online

"Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka".

Wydarzenie odbędzie się 14 września 2023 r. Zorganizuje je Instytut Badań Edukacyjnych. Konferencja inauguruje projekt "Accessible School for All” (“Szkoła dostępna dla wszystkich”) realizowany przez IBE, UNICEF i Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe informacje o konferencji

(Udział w projekcie i konferencji inaugurującej zaleca Wielkopolski Kurator Oświaty).

Zobacz także
63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin