Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Aktualności i komunikaty Projekt „Wektory życia”

Projekt „Wektory życia”

wektory życia

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w 2022 r. opracowany został program warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Wektory życia” – scenariusze z prezentacjami multimedialnymi wraz z bogatym wyposażeniem w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć.

 

Zachęcamy Państwa dyrektorów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w programie poprzez rozważenie wprowadzenia warsztatów „Wektory życia”. Nauczycieli zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach, które przygotowują do prowadzenia zajęć profilaktycznych.

 

Realizacja programu niewątpliwie będzie wspomagać wychowawczą rolę rodziny oraz wzmocni młodzież w jej kondycji psychicznej i kompetencjach społecznych. „Wektory życia” to projekt realizowany w formie warsztatów psychoedukacyjnych, bazują one na grach edukacyjnych i bogatym zestawie pomocy dydaktycznych, w tym aplikacjach webowych.

 

Zgodnie z ustaleniami MEiN ścieżka naboru na szkolenie "Wektory Życia" przebiega według opisanej poniżej procedury.

 

Nauczyciel zainteresowany szkoleniem zgłasza chęć udziału Dyrektorowi placówki, w której jest zatrudniony. Następnie Dyrektor zgłasza osobę do organu prowadzącego (starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu), który z kolei zgłasza kandydata do MEiN. MEiN przekierowuje zgłoszenie poprzez organ prowadzący do Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

 

Szczegóły na stronie: https://wektoryzycia.ore.edu.pl/index.html

 

Osoba do kontaktu – pani Teresa Niewiadomska – trenerka wojewódzka ww. programu, teresaniewiadomska0@gmail.com, tel.693952409.

Zobacz także
63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin