Materiały dla uczestników form doskonalenia
Szkolenia grantowe “Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z…”
Konferencje metodyczne “Reforma oświaty i wdrażanie nowej podstawy programowej” – 21, 22, 24 kwietnia 2017 r. Inne materiały