Wstecz

Dalej

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016
Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2015/2016

Pobierz informator z ofertą

oraz

Pobierz formularz karty zgłoszenia
Zasady organizacji szkoleń rad pedagogicznych
Zasady organizacji szkoleń rad pedagogicznych:
  • Termin i miejsce: do uzgodnienia po dokonaniu zgłoszenia.
  • Czas trwania zajęć: od 4 do 8 godzin w zależności od tematyki kursu.
  • Liczebność grup: formy prowadzone metodami warsztatowymi - grupa może liczyć maksymalnie 30 osób; formy prowadzone metodami wykładowymi z elementami metod warsztatowych - grupa może liczyć do 50 osób.
  • Materiały: jeden komplet materiałów dla placówki (zespołu nauczycieli uczestniczących w szkoleniu).
  • Zaświadczenia: każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.
  • Zgłoszenia: należy kierować pod adresem - Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 62-510 Konin, ul. Sosnowa 14.
  • Informacji szczegółowych dotyczących organizacji szkolenia i odpłatności udziela Biuro Obsługi Nauczycieli - tel. 063 242 23 32, 063 245 75 20.
(Szkoły mogą zgłaszać zapotrzebowanie na szkolenia o innej tematyce niż zaproponowane.)

Pobierz formularz karty zgłoszenia rady pedagogicznej


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

31838430