Rozstrzygnięcie konkursu “Nowy wizerunek Celinki i Stefcia”    11.05.2018
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie informuje o rozstrzgnięciu konkursu

“Nowy wizerunek Celinki i Stefcia”

zorganizowanego we współpracy z firmą Kupiec; konkurs adresowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Powołana komisja konkursowa wyłoniła spośród dużej liczby nadesłanych prac trzy najciekawsze i najbardziej pomysłowe.

Są to prace uczniów:
  1. Wiktora Grabarka ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie,
  2. Tymoteusza Chałupniczego ze Szkoły Podstawowej w Brudzewie,
  3. Wojciecha Szczęsnego ze Szkoły Podstawowej w Brudzewie.
Najwyżej oceniono pracę Tymoteusza Chałupniczego. Pozostałe dwie prace wyróżniono.