Wstecz

Dalej

Wielkopolski Konkurs Filmowy “I love my country – the beauty of Wielkopolska…”    3.01.2023
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Wielkopolskiego Konkursu Filmowego

“I love my country – the beauty of Wielkopolska (Kocham swój kraj – piękno Wielkopolski)”.

Konkurs ma na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży idei lokalnego patriotyzmu – dostrzegania i promowania piękna regionu, który zamieszkują, rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowych oraz cyfrowych, a także zachęcenie uczniów do stworzenia przewodnika po najciekawszych miejscach Wielkopolski w formie filmu nakręconego w języku angielskim.
Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia Nuaczycieli w Kaliszu we współpracy z placówkami doskonalenia w Wielkopolsce, zwanych Partnerami:
  • Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
  • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
  • Centrum Doskonalenia Nauczycieli Lesznie,
  • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
z merytorycznym wsparciem Departamentu Edukacji i Nauki UMWW i stanowi wspaniałą okazję do rozwijania kompetencji cyfrowych, językowych oraz propagowania idei lokalnego patriotyzmu.

Prace wraz z załącznikami do regulaminu należy przesłać drogą elektroniczną do 20 lutego 2023 r. pod adresem: cdn@cdnkonin.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu (10-12 marca 2023 r.). Na zwycięzców czekają atrakcyjne i bogate nagrody.

Koordynatorem konkursu w CDN w Koninie jest Pani Lidia Kantek – nauczyciel konsultant, e-mail: lkantek@cdnkonin.pl, tel. 63 245 75 20 w. 231, fax. 63 245 61 95.

Regulamin konkursu

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

31841823