Wstecz

Dalej

Szkolenie “Dotacja bezzwrotna na uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia”    13.02.2023

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Koninie prowadzony przez ARR S.A. serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu

“Dotacja bezzwrotna na uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia” (S/3).

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o wsparciu na podnoszenie kwalifikacji zawodowych z Poddziałania 8.3.2 Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Koninie.

Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2023 r. w godzinach od 15.30 do 17.30 w CDN w Koninie, ul. Sosnowa 14 (sala nr 209).

W celu udziału w szkoleniu prosimy o zgłoszenie w ISOS. Link: tutaj

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość
Dostawca szyfrowania strony

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

28761801