Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści


Przeprowadzone badania w szkołach dowodzą, że najwięcej wspólnego z wynikami osiąganymi przez uczniów ma kultura pracy i uczenia się. Wyniki badań również wskazują, że oprócz różnych czynników ekonomicznych i organizacyjnych największy wpływ na osiągnięcia i sukcesy edukacyjne uczniów ma przygotowanie nauczycieli do pracy. Mając świadomość potrzeb szkoleniowych naszych odbiorców (dyrektorów, nauczycieli, specjalistów pracujących w szkołach), w roku szkolnym 2017/2018 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oferuje Państwu nową formułę doskonalenia opartą na kompleksowym systemie wspomagania szkół. Założeniem tego systemu jest kompleksowe wsparcie placówek oświatowych, a zwłaszcza ich rad pedagogicznych, w diagnozie oraz rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów. Służyć temu będą między innymi sieci współpracy i samokształcenia. Jest to nowa forma pracy, otwierająca możliwość kontaktu z innymi nauczycielami, którzy zmagają się z podobnymi wyzwaniami.


Cele sieci:
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami,
 • analiza przykładów dobrych praktyk,
 • poszerzenie kompetencji uczestników,
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkól i nauczycieli uczestniczących w sieci,
 • korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
 • nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół.
Formy pracy w sieci:
 • diagnoza potrzeb uczestników,
 • spotkania szkoleniowe i konsultacje ze specjalistami,
 • forum dyskusyjne i wymiana doświadczeń na platformie cyfrowej,
 • działania samokształceniowe z wykorzystaniem potencjału platformy i zasobów sieci,
 • współpraca uczestników w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, upowszechnianiu dobrych praktyk i wypracowywaniu nowych rozwiązań.

Zachęcamy Państwa do korzystania z nowego modelu wspomagania rozwoju szkoły poprzez udział nauczycieli w pracach sieci.