Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści


Przeprowadzone badania w szkołach dowodzą, że najwięcej wspólnego z wynikami osiąganymi przez uczniów ma kultura pracy i uczenia się. Wyniki badań również wskazują, że oprócz różnych czynników ekonomicznych i organizacyjnych największy wpływ na osiągnięcia i sukcesy edukacyjne uczniów ma przygotowanie nauczycieli do pracy. Mając świadomość potrzeb szkoleniowych naszych odbiorców (dyrektorów, nauczycieli, specjalistów pracujących w szkołach), w roku szkolnym 2017/2018 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oferuje Państwu nową formułę doskonalenia opartą na kompleksowym systemie wspomagania szkół. Założeniem tego systemu jest kompleksowe wsparcie placówek oświatowych, a zwłaszcza ich rad pedagogicznych, w diagnozie oraz rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów. Służyć temu będą między innymi sieci współpracy i samokształcenia. Jest to nowa forma pracy, otwierająca możliwość kontaktu z innymi nauczycielami, którzy zmagają się z podobnymi wyzwaniami.


Cele sieci:
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami,
 • analiza przykładów dobrych praktyk,
 • poszerzenie kompetencji uczestników,
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkól i nauczycieli uczestniczących w sieci,
 • korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
 • nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół.
Formy pracy w sieci:
 • diagnoza potrzeb uczestników,
 • spotkania szkoleniowe i konsultacje ze specjalistami,
 • forum dyskusyjne i wymiana doświadczeń na platformie cyfrowej,
 • działania samokształceniowe z wykorzystaniem potencjału platformy i zasobów sieci,
 • współpraca uczestników w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, upowszechnianiu dobrych praktyk i wypracowywaniu nowych rozwiązań.

Zachęcamy Państwa do korzystania z nowego modelu wspomagania rozwoju szkoły poprzez udział nauczycieli w pracach sieci.

Przedsięwzięcie sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów i nauczycieli subregionu konińskiego – to cykliczne działania od kilku lat podejmowane w Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Forma ta szczególnie w okresie pandemii COVID-19 cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem. Spotkania w ramach sieci odbywają się cyklicznie, trwają przez cały rok szkolny, obecnie realizowane są głównie w formie on-line za pośrednictwem platform i narzędzi IT. Zagadnienia i problemy omawiane podczas zajęć w sieci wynikają z bieżących potrzeb uczestników. Dyrektorzy i nauczyciele podczas szkoleń wzbogacają swój warsztat pracy specjalisty o nowe rozwiązania metodyczne i organizacyjne, poszerzają kompetencje w wybranych obszarach. Szkolenia prowadzone są przez wykładowców zewnętrznych, konsultantów i doradców metodycznych. Uczestnicy szkoleń dzielą się z pozostałymi członkami zespołu sieci własnymi, dobrymi i sprawdzonymi praktykami. Podczas spotkań w sieci tworzona jest baza dydaktyczna materiałów wykorzystywana w zdalnym nauczaniu. Umożliwia to wszystkim uczestnikom sieci korzystanie z materiału w odpowiednim dla nich momencie. Wspólna wymiana pomysłów, metod, form, doświadczeń w pracy zdalnej zaowocowała stworzeniem magazynu on-line materiałów dydaktycznych. Materiały te służą nauczycielom, wspierają ich w działaniach dydaktycznych i wychowawczych.

Krąg uczestników sieci poszerza się, co ogromnie cieszy – poprzez większą dostępność dyrektorów i nauczycieli do form on-line, w tym portali społecznościowych. Więcej informacji o sieciach współpracy i samokształcenia na https://cdnkonin.pl w zakładkach “Szkolenia” oraz “Doradztwo”.

Wykaz sieci realizowanych w roku szkolnym 2020/2021:
 1. Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmian
 2. Kompetentny wychowawca
 3. Sieć nauczycieli wychowania fizycznego
 4. Sieć nauczycieli i pedagogów “Pedagog z pomysłem. Razem możemy więcej”
 5. Sieć współpracy i samokształcenia “Na wspólnej drodze do nowoczesnego i efektywnego nauczania”
 6. “Working together” – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego
 7. Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej “Jesteśmy on-line… Razem poszukujemy nowych rozwiązań”
 8. Sieć nauczycieli wychowania przedszkolnego “Nowe wyzwania – nowe rozwiązania”
 9. “Nauczanie zdalne języka polskiego”
 10. “Biologia w sieci”
 11. “Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego – nowe technologie”
 12. Sieć “Przyjaciół Zippiego”
 13. Sieć Doradców CDN w Koninie