Violetta Poturała
Nauczyciel konsultant w Pracowni Kształcenia Ustawicznego
Telefon: 63 245 75 20, wew. 211
Email: wpoturala@cdnkonin.pl
Pokój: 211