“Stefek Burczymucha” (wiersz Marii Konopnickiej)    20.03.2020
Tytuł: “»Stefek Burczymucha« (wiersz Marii Konopnickiej)”
Autor: Agnieszka Jarolewska (CDN PBP w Koninie)
Adresat: dzieci przedszkoli, zainteresowane tematem osoby
Rodzaj materiału: audio (2 min.)


“»Stefek Burczymucha«
(wiersz Marii Konopnickiej)”