Karta pracy z biologii »Komórka – porównanie mitozy i mejozy«    31.03.2020
Tytuł: “Karta pracy z biologii »Komórka – porównanie mitozy i mejozy«”
Autor: Jolanta Staszak (doradca metodyczny biologii w CDN w Koninie)
Adresat: uczniowie klasy I uczący się biologii w zakresie rozszerzonym w liceum czteroletnim
Rodzaj materiału: tekst

Karta pracy z biologii »Komórka – porównanie mitozy i mejozy«