Karta pracy »Ptaki«    27.04.2020
Tytuł: “Karta pracy »Ptaki«”
Autor: Agnieszka Jarolewska (CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj materiału: tekst z odnośnikiem do materiału edukacyjnego autora

“Karta pracy »Ptaki«”