Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Kamienie na szaniec«…    30.04.2020
Tytuł: “Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Kamienie na szaniec« A. Kamińskiego oraz »Testament mój« J. Słowackiego”
Autor: Jolanta Żukowska (doradca metodyczny CDN w Koninie)
Adresat: uczniowie szkoły podstawowej
Rodzaj materiału: tekst z odnośnikami do materiałów edukacyjnych autora umieszczonych w witrynie zewnętrznej

“Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Kamienie na szaniec« A. Kamińskiego oraz »Testament mój« J. Słowackiego”