Interaktywne zadania sprawdzające wiedzę »Jak napisać dedykację«    26.05.2020
Tytuł: “Interaktywne zadania sprawdzające wiedzę »Jak napisać dedykację«”
Autorzy: Anna Sosnowska (CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie klasy IV szkoły podstawowej
Rodzaj materiału: tekst z odnośnikami do interaktywnych materiałów edukacyjnych autora

“Interaktywne zadania sprawdzające wiedzę »Jak napisać dedykację«”