Karta pracy »Odmiana czasownika przez osoby i liczby«    26.05.2020
Tytuł: “Karta pracy »Odmiana czasownika przez osoby i liczby«”
Autor: Agata Haberman (CDN PBP w Koninie)
Adresat: rodzice, nauczyciele, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj materiału: tekst

“Karta pracy »Odmiana czasownika przez osoby i liczby«”