Scenariusz zajęć z wykorzystaniem narzędzi on-line (YouTube/Facebook) – wychowanie przedszkolne    28.05.2020
Tytuł: “Scenariusz zajęć z wykorzystaniem narzędzi on-line (YouTube/Facebook) – wychowanie przedszkolne”
Autor: Katarzyna Krygier (doradca metodyczny CDN w Koninie)
Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Rodzaj materiału: tekst
Zakres: metodologia pracy zdalnej
Krótki opis: tematyka kompleksowa – “Jak powstają książki”; temat dnia – “Książka moja przyjaciółka”; wiek – pięciolatki; forma – zajęcia (praca zdalna); rodzaje aktywności – językowo-literacka i słuchowa, plastyczno-techniczna i grafomotoryczna, muzyczna, ruchowo-zdrowotna

“Scenariusz zajęć z wykorzystaniem narzędzi on-line (YouTube/Facebook) – wychowanie przedszkolne”