Wstecz

Dalej

→ MATERIAŁY EDUKACYJNE
   
Zajęcia stymulujące rozwój dzieci przedszkolnych    2.06.2020
Tytuł: “Zajęcia stymulujące rozwój dzieci przedszkolnych”
Autor: Katarzyna Krygier (doradca metodyczny CDN w Koninie), Anna Jackowiak (nauczycielka)
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj materiału: tekst
Zakres: metodyka pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia w zaburzonych obszarach, wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych
Krótki opis: zawiera opis zajęć przeznaczonych dla dzieci z trudnościami w zakresie sprawności manualnej, grafomotorycznej, z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci, orientacji przestrzennej oraz z trudnościami w zakresie rozwoju mowy i myślenia

“Zajęcia stymulujące rozwój dzieci przedszkolnych”

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość
Dostawca szyfrowania strony

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

28531799