Słowniki    2.06.2020
Tytuł: “Słowniki”
Autor: Jolanta Żukowska (doradca metodyczny CDN w Koninie)
Adresat: uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele języka polskiego
Rodzaj materiału: tekst z odnośnikiem do prezentacji autora w witrynie zewnętrznej
Krótki opis: materiał zawiera przegląd słowników wykorzystywanych na lekcjach języka polskiego oraz ćwiczenie interaktywne; może być wykorzystany jako wprowadzenie lub powtórzenie w klasach IV-VIII

“Słowniki”