Juliusz Słowacki »Balladyna«. Prezentacja animowana z zadaniami interaktywnymi    11.10.2020
Tytuł: “Juliusz Słowacki »Balladyna«. Prezentacja animowana z zadaniami interaktywnymi”
Autor: Anna Sosnowska (nauczyciel bibliotekarz CDN PBP w Koninie)
Adresat: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Rodzaj materiału: prezentacja-film (16 min.)


“Juliusz Słowacki »Balladyna«.
Prezentacja animowana z zadaniami interaktywnymi”