Jarosław Jankowski, dyrektor CDN w Koninie
Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Telefon: 63 245 75 20, 885 170 132
Email: jjankowski@cdnkonin.pl
Pokój: 217