Wstecz

Dalej

→ ARCHIWUM

Webinarium “Statut szkoły. Identyfikujemy najczęstsze błędy w zapisach statutów”

Ukazanie najważniejszych uregulowań prawnych w 2023 r. dotyczących statutów. Poznanie procedur dotyczących konstrukcji statutów. Nabranie umiejętności tworzenia i zmieniania statutów. Omówienie najczęstszych błędów pojawiających się w statutach.

Warsztat “Egzamin ósmoklasisty z matematyki w roku 2023”

Przed szkoleniem zostaną zaprezentowane przez przedstawiciela WSiP najnowsze podręczniki. Uczestnicy otrzymają bogaty materiał szkoleniowy. Warsztat poprowadzi doświadczony nauczyciel matematyki i trener.

Konferencja “W poszukiwaniu równowagi w trudnych czasach…”

Konferencji towarzyszą warsztaty, na których uczestnicy zostaną zapoznani z technikami samoregulacji emocji oraz sposobami budowania atmosfery sprzyjającej współpracy uczniów pochodzących z Ukrainy z uczniami pochodzącymi z Polski.

Warsztaty on-line “Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej…”

Zagadnienia: rozwój dziecka a kształtowanie kompetencji kluczowych, kompetencje kluczowe w zapisach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wspieranie dzieci w wieku przedszkolnym w rozwijaniu kompetencji kluczowych – metody i formy pracy.

Targi Edukacyjne w Poznaniu
“Wielkopolski Pociąg do Edukacji”

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVII edycji Targów Edukacyjnych w Poznaniu. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem “Wielkopolski pociąg do edukacji”. Targi Edukacyjne odbędą się w dniach 10-12 marca 2023 r.

Szkolenie “Dotacja bezzwrotna
na uzyskanie kwalifikacji w ramach
pozaszkolnych form kształcenia”

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o wsparciu na podnoszenie kwalifikacji zawodowych z Poddziałania 8.3.2 Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Szkolenie “Stan prawa oświatowego na starcie 2023 r.”

Omówione będą m.in.: zmiany w kompetencjach organów państwowych i samorządowych, zmiana pozycji prawnej dyrektora szkoły, nowości w edukacji zdalnej, kolejne zmiany w statusie nauczycieli, dalsza edukacja dzieci z Ukrainy.

Warsztaty metodyczne “Mutyzm wybiórczy u dziecka w wieku przedszkolnym”

Podczas warsztatu zostanie podana charakterystyka mutyzmu wybiórczego, określona specyfika rozwoju emocjonalnego przedszkolaka, zaproponowane strategie wzmacniające i obniżające poziom lęku.


« Poprzednia          Następna »

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość
Dostawca szyfrowania strony

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

28761890