W a ż n e!

Szanowni Państwo!

Ze względu na modernizację systemu zgłoszeń na szkolenia (Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – ISOS) indywidualne konta uczestników szkoleń utworzone przed 20 sierpnia 2017 r. wygasły. Zatem, zapisując się na szkolenie, należy utworzyć nowe konto – zarejestrować się.

Przepraszamy za niedogodności.
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu “Ekspert Wspomagania”.

Szkolenie realizowane będzie w projekcie partnerskim “Moje kompetencje – Twój sukces”, finansowanym w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER. Szkolenia przygotowują ekspertów wspomagania do pracy ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o projekcie.
Zachęcamy do udziału w konkursie

“Wielkopolska – moja duma”

organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Temat I edycji konkursu – “Wielkopolskie pejzaże”.
Zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji programu zdrowego żywienia dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

“Zdrowe – nietrudne”.

Nagrody:
  • Specjalne nagrody w wysokości 3000 zł dla dwóch szkół, które zaangażują największą liczbę rodziców, którzy zgłoszą się do konkursu dla rodzin.
  • Wycieczka dla zwycięskiej klasy na Stadion Narodowy w Warszawie. 10 wyróżnień w postaci warsztatów z robotyki i programowania “Zaprogramuj się na zdrowe-nietrudne”.
Informacja o programie

Zgłoszenie udziału

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na dwudniowe seminaria w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Sieć współpracy nauczycieli matematyki, fizyki i chemii”.

Szkolenia adresowane do nauczycieli matematyki, fizyki i chemii szkół ponadgimnazjalnych odbywać się będą od października do listopada w 5 miastach: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i rejestracji przez stronę internetową ODN w Poznaniu https://odnpoznan.pl/produkt,pl,granty,261.html

Uwaga! Ze względu na wolne miejsca szkoły mogą rejestrować 3 osoby – matematyka, fizyka, chemika.
Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego do udziału w 4-godzinnym szkoleniu

“Profilaktyka zdrowia psychicznego uczniów” (G04).

Szkolenie realizowane będzie w ramach grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 18 listopada 2017 r. w Poznaniu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami https://odnpoznan.pl/produkt,pl,granty,260.html
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu organizuje w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty szkolenie

“Prawa i obowiązki członka rady pedagogicznej, kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej. Rola dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej. Ocenianie pracy oraz dorobku zawodowego nauczyciela”.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego

Miejsce szkolenia: Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań.

Termin szkolenia: październik-listopad 2017 r.
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Lesznie i Poznaniu organizuje w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty szkolenie

“Rozwijanie kompetencji naukowo-technicznych”.

Adresat: 100 szkół podstawowych (po 1 nauczycielu II etapu edukacyjnego).

Cele ogólne szkolenia: celem szkolenia jest stworzenie sieci współpracy szkół w obszarze rozwijania kompetencji naukowo-technicznych w oparciu o cykl seminariów tematycznych.

Forma szkolenia: cykl 6 seminariów – przy czym pierwsze trzy odbędą się w podanych niżej terminach, natomiast pozostałe trzy w marcu-kwietniu 2018 r. Każde spotkanie trwa 4 godziny zegarowe, formy pracy – wykład, warsztat, wymiana doświadczeń.

Miejsce szkolenia: Leszno, Piła, Poznań.

Termin szkolenia: październik, listopad 2017 r., marzec, maj, kwiecień 2018 r.
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek,
Koleżanki i Koledzy nauczyciele,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu informuje, że w wyniku postępowania przetargowego uzyskał prawo do realizacji grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

“Zrozumieć autyzm – zasady, sposoby, metody pracy z uczniem autystycznym.
Wykorzystanie diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi z województwa wielkopolskiego”
.

Szkolenia będą realizowane w dniach od 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r. w wymiarze 4 godzin zegarowych i będą obejmowały 2 godziny wykładów oraz 2 godziny warsztatów.
Szanowni Państwo!

Informujemy o organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Konkursie “Bądź EKO, działaj EKO!”. I edycja konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem “Walka ze smogiem”.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych z terenu Wielkopolski.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie do 20 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) pracy konkursowej wraz z kartą uczestnika oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego ucznia dotyczącym zakresu praw autorskich.
Szanowni Państwo!

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego “Warto wiedzieć, warto zobaczyć”.

I edycja konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem “Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy”.

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu dowolnej formy zajęć edukacyjnych, np.: scenariusza lekcji, imprezy, projektu, wystawy. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie do 20 października 2017 r.

« Poprzednia          Następna »