Szanowni Państwo,
Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił 13 lipca 2021 r. wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych następujących przedmiotów/obszarów (wykaz dotyczy specjalności doradców zatrudnianych w CDN w Koninie):
  • język polski (szkoła ponadpodstawowa)
  • język angielski
  • matematyka
  • informatyka
  • geografia
  • chemia
  • przyroda


Szanowni Państwo,

w dniach 17-18 lipca 2021 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz partnerami z Brandergurgii oraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu organizuje nietypowe i ciekawe wydarzenie pod nazwą

HACKATHON PARTNERSTWA ODRY.

Podczas hackathonu (maratonu pomysłów i kreatywnych rozwiązań), 8-10 zespołów kreatywnych ludzi z różnych środowisk, przy wsparciu ekspertów branżowych, tworzyć będzie nowatorskie koncepcje rozwiązań ważnych problemów społecznych i gospodarczych obszaru Partnerstwa Odry do walki z pandemią i jej skutkami.
Szanowni Państwo,

informujemy, że wszystkie szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach grantu edukacyjnego

“Razem dla edukacji zdalnej – bezpiecznie, efektywnie, kreatywnie”

rozpoczną się we WRZEŚNIU 2021 r.
Szanowni Państwo,

przypominamy, że trwa nabór do konkursów w ramach projektu edukacyjnego

“Budujemy społeczeństwo obywatelskie”.

Projekt kierowany jest do szerokiej rzeszy odbiorców począwszy od uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej aż do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Całość działań zakończy uroczysta gala połączona z wykładami.
Ze względu na pandemię Covid-19, także i w tym roku nie odbędzie się uroczysta gala podsumowująca przebieg XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu, nagranego w Green Studiu, w CDN w Koninie, w którym Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Jarosław Jankowski oraz koordynator regionalny Lidia Kantek podsumowali tegoroczną edycję konkursu FOX.

Serdecznie zapraszamy https://youtu.be/pXixKBO9Fts
Koordynatorzy szkół biorących udział w Konkursie Matematycznym Kangur 2021 (stacjonarnie i on-line) proszeni są o odebranie do dnia 24 czerwca 2021 r. nagród, dyplomów oraz wyróżnień dla uczestników konkursu.
Informujemy, że konkurs tematyczny na mem pod hasłem “Edukacja w dobie pandemii” został rozstrzygnięty. Obejmował on swoim zasięgiem województwo wielkopolskie i został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa (klasy IV-VI) i ponadpodstawowa. Na konkurs wpłynęło 49 projektów w obu kategoriach. Na podkreślenie zasługuje bardzo wysoki poziom prac przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych.
Informujemy, że konkurs tematyczny pt.

“Rok 2021 – Rokiem Konstytucji 3 Maja”

został rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęły 62 prace.

Tematyka zaproponowanego konkursu obejmowała znajomość faktów, postaci związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Konkurs był propozycją upowszechniania i pogłębiania wiedzy o historii Polski oraz wspierał nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 w zakresie: Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Z przyjemnością informujemy, że konkurs tematyczny pt.

“Patron roku 2021 – Kardynał Stefan Wyszyński”

został rozstrzygnięty! Na konkurs wpłynęło 17 prac.

Celem było upamiętnienie postaci o szczególnym znaczeniu dla Polski oraz wsparcie nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 w zakresie: Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w konkursach organizowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i koordynowanych przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: Wielkopolska Szkoła Roku, Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie do 5 lipca danego roku wypełnionego formularza zgłoszeniowego. W bieżącym roku termin zgłoszeń został wydłużony do 15 września 2021 r.
Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości składania do dnia 20 października 2021 r. wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii “uczeń” oraz w kategorii “student”.

« Poprzednia          Następna »