Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza Państwa na seminarium on-line, które prowadzi w dniu 10 marca 2021 r. ekspert ds. prawa oświatowego pan L. Zaleśny; rozpoczęcie o godz. 9.00.

Temat szkolenia: “Ocena pracy dyrektora przedszkola, szkoły oraz placówki w świetle aktualnych przepisów” (M/9).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o logowanie się w ISOS (www.cdnkonin.pl).

Szczegółowych informacji udziela koordynator: A. Czaplicka-Wojtas (tel. 63 242 23 32 wew. 211; e-mail: aczaplicka@cdnkonin.pl)
Szanowni Państwo,

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie

“Nasz pomysł na ochronę środowiska” (VI edycja) – “Dbam o środowisko”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przedmiotem VI edycji konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły kalendarza na rok 2022 propagującego zachowania proekologiczne przyczyniające się do ochrony środowiska na terenie województwa wielkopolskiego.

Czas trwania VI edycji konkursu od 2 lutego 2021 r. (data ogłoszenia) do 10 kwietnia 2021 r.
Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele języka angielskiego,

serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie FOX 2021, który zostanie przeprowadzony 20 kwietnia 2021 roku. Mamy nadzieję, że w tym czasie konkurs będzie mógł się odbyć w szkołach na dotychczasowych zasadach (stacjonarnie), ale bierzemy też pod uwagę wersję alternatywną (pkt. 18 Regulaminu konkursu).
Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenie dla wychowawców klas:

“Wademekum wychowawcy klasy” (K/40 )
terminy: 24 marca 2021 r. (godz. 15:30-18:30), 25 marca 2021 r. (godz. 15:30-18:30)

Szkolenie będzie realizowane on-line.
Zapraszamy uczniów wielkopolskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie

“Wielkopolskiej pieśni i piosenki patriotycznej”.

Konkurs, organizowany przez Departament Edukacji i Nauki Urządu Marszałkowskiego oraz Biuro Projektu “Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wi Poznaniu), dedykowany jest 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Celem konkursu jest popularyzacja pieśni patriotycznych, kształtowanie wartości i postaw, poczucia estetyki i wrażliwości młodego pokolenia, ai także uświadomienie roli pieśni historycznych wi rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej.
Nabór do WSCKZiU    25.01.2021
Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z naborem
do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Koninie.
Szanowni Państwo,
zapraszamy na kursy poświęcone zmianom w wymaganiach egzaminacyjnych (egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny). Bezpłatne kursy będą prowadzone w formie on-line.

Prosimy o zapisywanie się poprzez system ISOS dostępny na stronie internetowej CDN w Koninie.

Prośba o potwierdzanie uczestnictwa w szkoleniach – w związku z pracą CDN w Koninie w rygorze sanitarnym

Szanowni Państwo,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy o odpowiedzialne potwierdzanie obecności na szkoleniach. W przypadku zmiany sytuacji zdrowotnej (lub innych przyczyn) prosimy o niezwłoczne informowanie o rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Liczba osób, mogących uczestniczyć w formach realizowanych stacjonarnie, jest ściśle określona, zgodna z obowiązującym rygorem sanitarnym, a chcielibyśmy zapewnić – w przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej już na szkolenie – możliwość udziału osobom zainteresowanym z listy rezerwowej.
Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 26 października 2020 r. wszystkie szkolenia, które miały odbyć się stacjonarnie w naszej placówce zmieniają formę na on-line. W przypadku pojawienia się pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z kierownikami szkoleń.

Adresy e-mailowe do pracowników Centrum: tutaj
Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki!


Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza uczniów z Państwa szkół do udziału

w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny”,

który odbędzie się 22 kwietnia 2021 r.; rozpoczęcie o godz. 9:00.

W celu dokonania rejestracji szkoły i zgłoszenia uczestników należy korzystać ze strony internetowej https://www.kangur-mat.pl (tutaj można po zalogowaniu się pobrać plakat konkursu).

Opłatę za uczestnictwo w konkursie w rejonie konińskim należy przelać do 7 lutego 2021 r. na konto bankowe CDN w Koninie 20 1020 4027 0000 1002 1520 4335 (PKO BP). W tym roku koszt uczestnictwa ucznia w konkursie wynosi 10 zł.

Termin dokonania wszystkich formalności związanych ze zgłaszaniem mija 7 lutego 2021 r. Oryginał zgłoszenia szkoły do konkursu zostaje w szkole, natomiast wersję elektroniczną należy przesłać pod adresem kangur@cdnkonin.pl.

Koordynator regionalny

« Poprzednia          Następna »