Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Archiwum roku szkolnego 2023/2024 Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

grafika do kursu w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza na kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne, do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w przepisach Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz.1289).

Nauczyciele po ukończeniu kursu uzyskają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.

Planowany początek zajęć – wrzesień/październik 2023 r.
Kurs zostanie uruchomiony, jeśli zgłosi się wymagana ilość uczestników.

Liczba godzin: 240 zajęć + 60 praktyk;
Czas realizacji zajęć: 10 miesięcy;
Opłata: 2000 zł.

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane według ramowego planu i programu zatwierdzonego 9 września 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w trybie blended-learning: zajęcia on-line platforma Moodle oraz zajęcia stacjonarne w ODN w Poznaniu.

Zapisy: szczegółowych informacji udziela kierownik kursu Paweł Biedny, nauczyciel konsultant ds. pedagogicznych w ODN w Poznaniu, pawel.biedny@odnpoznan.pl, tel. 508 381 771.

Zobacz także
63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin