Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu “Ekspert Wspomagania”.

Szkolenie realizowane będzie w projekcie partnerskim “Moje kompetencje – Twój sukces”, finansowanym w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER. Szkolenia przygotowują ekspertów wspomagania do pracy ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o projekcie.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w porozumieniu z Organizatorami informuje o szkoleniu z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych.

Termin dla subregionu konińskiego: 19-21 marca 2018 r. (poniedziałek od godziny 10:00 do 19:00), wtorek, środa (od godz. 9:00 do 18:00).

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodawie im. Św. Jana Pawła II, ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa.
W dniach 23-25 marca 2018 r. na terenie MTP w pawilonie 15 odbędą się XXII Targi Edukacyjne. Zachęcamy do skorzystania z licznych konferencji i warsztatów dla nauczycieli, rodziców i uczniów oraz do zapoznania się z ofertą szkół i uczelni.

Wstęp bezpłatny!

Targom towarzyszą: XVII Targi Książki, XXI Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej oraz Ogólnopolski Kongres Oświatowy “EduTec”.

Zapraszamy do Poznania na weekend z edukacją i książką: www.targi.odnpoznan.pl.

W imieniu organizatorów

Jarosław Jankowski
Dyrektor
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Konkursie wiedzy historycznej “Klasówka powstańcza 2018”, który odbędzie się 20 marca 2018 r.

Adresaci konkursu: Do udziału w edycji 2017/2018 zapraszamy uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, II i III wygaszanych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz tych, w których odbyły się poprzednie edycje (łódzkie, małopolskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie i Zaolzie w Republice Czeskiej), a także wszystkich zainteresowanych historią.

Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2018 r. on-line za pomocą arkusza zgłoszeniowego.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie organizuje

XVI Konkurs Recytatorski “Wielkopolska w Poezji”.

Eliminacje szkolne – do 21 marca 2018 r.

Zgłoszenie uczestników do finału – 6 kwietnia 2018 r.

Finał – 14 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy!
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu informuje o organizowanym Konkursie

“Bądź EKO, działaj EKO!”.

Temat II edycji Konkursu brzmi: “Walka ze smogiem. Chrońmy nasze zdrowie!”.

Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2018 r.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza wszystkich uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym “Nowy wizerunek Celinki i Stefcia” organizowanym przy współpracy z firmą Kupiec.

Konkurs trwa od 5 lutego 2018 r. do 2 kwietnia 2018 r.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Departamentem Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile i Centrum Doskonalenia Nauczycieli Koninie organizuje

Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC pod hasłem “Edukacja dla zdrowia”.
Szanowni Państwo,

w imieniu Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zachęcam do udziału w konkursie “Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia w terminie do 15 lutego 2018 r.
Szanowni Państwo,

zapraszamy autorów prac biorących udział w konkursie “Wielkopolska – moja duma. Wielkopolskie pejzaże” do ich odbioru. Prace można odbierać od 9 stycznia 2018 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie przy ulicy Sosnowej 14, w sali 210, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Serdecznie zapraszamy.
Informacja o konkursach i projektach organizowanych przez organy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, których finały i podsumowania odbyły się w grudniu 2017 r.

Szczegółowe informacje

« Poprzednia          Następna »