Zmiana konta bankowego    1.04.2019
Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru konta bankowego CDN w Koninie – od 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje następujący:

20 1020 4027 0000 1002 1520 4335 (PKO BP).


Szanowni Państwo,

zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w charakterze doradców metodycznych. Planowany jest kolejny nabór, o którym Państwa poinformujemy. Zachęcamy do podjęcia się realizacji zadań doradcy metodycznego.

Informujemy, że od dnia 21 października 2019 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zatrudnieni są nauczyciele doradcy metodyczni: Pani Małgorzata Gralewski, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie w charakterze doradcy metodycznego nauczycieli uczących języków obcych oraz Pani Jolanta Żukowska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie jako doradca metodyczny nauczycieli uczących języka polskiego. Ponadto w Centrum od wielu lat powierzenie obowiązków doradcy nauczycieli biologii ma Pani Jolanta Staszak, nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie. grudnia 2019 r. w godz. 10.00-14.00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na ul. Sosnowej 14 (sala 208).
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza wszystkich nauczycieli historii, języka polskiego, pasjonatów historii regionalnej na spotkanie z Jackiem Kubiakiem – reżyserem, pracownikiem Poznańskiego Archiwum Historii Mówionej.

Termin: 28 listopada 2019 r. godz. 15:30-17:00.

Szanowni Państwo,

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Zakład Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej

“Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) oparta na evidence-based”.

Konferencja odbędzie się 22 listopada 2019 r. (piątek).

Konferencja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, tj. pracowników placówek edukacyjnych, pomocy społecznej, policji, kuratorów, rodziców.
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na warsztaty

“Profilaktyka uzależnień o sprawdzonej skuteczności »krok po kroku«, czyli jak skonstruować skuteczny program profilaktyczny” (W/40)

poświęcone konstruowaniu skutecznych programów profilaktycznych.

Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2019 r. w godz. 10.00-14.00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na ul. Sosnowej 14 (sala 208).

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Vision Distribution zapraszają na konferencję

“Nowe technologie w szkole. TIK w edukacji”,

która odbędzie się 20 listopada 2019 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na szkolenie

“Biblioterapia w praktyce szkolnej” (K/50),

które odbędzie się 29 października 2019 r. od godz. 14.00.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego, pedagogów, wychowawców.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły do uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym

“Twoje Dane – Twoja Sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

W tym roku szkolnym do programu można zapisywać się przez cały okres trwania tej edycji.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnikom programu UODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia. Zaplanowano także wykłady online, podczas których eksperci UODO będą omawiali najbardziej interesujące, a jednocześnie sprawiające największe trudności interpretacyjne zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności z punktu widzenia działalności szkoły. Działania te będą stanowiły cenne źródło wiedzy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy podejmą się realizacji inicjatyw edukacyjnych.
Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na kolejne spotkanie z ekspertem ds. prawa oświatowego – panem Leszkiem Zaleśnym.

Temat spotkania:

“Dyrektor na starcie. Funkcjonowanie młodego dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej w aktualnym kontekście prawnym” (M/2).

Termin: 14 listopada 2019 r. od godz. 9.00.
Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół ponadpodstawowych do udziału w warsztatach

“Jak efektywnie przygotowywać ucznia do egzaminu maturalnego? Wdrażanie nowej podstawy programowej języka polskiego w szkole ponadpodstawowej” (W/22).

Przedmiotem szkolenia będą m.in.:
  • Kompetencje maturzysty w świetle nowej podstawy programowej z języka polskiego.
  • Retoryka szkolna w praktyce. Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie werbalizacji.
Termin: 14 listopada 2019 r. od godz. 15.00.

« Poprzednia          Następna »