Zmiana konta bankowego    1.04.2019
Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru konta bankowego CDN w Koninie – od 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje następujący:

20 1020 4027 0000 1002 1520 4335 (PKO BP).

Szanowni Państwo Dyrektorzy!

W imieniu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zapraszam Państwa do udziału w roku szkolnym 2019/2020 w doskonaleniu zawodowym w ramach Klubu Dyrektora. Program zajęć i tematyka spotkań dotyczą aktualnego stanu prawa oświatowego oraz trudnych decyzji dyrektora szkoły/przedszkola. Zajęcia prowadzi ekspert ds. prawa oświatowego – p. Leszek Zaleśny (CDN Leszno).

Harmonogram spotkań (zaplanowano kolejne 4 spotkania w siedzibie CDN w Koninie, ul. Sosnowa 14, sala 208):
  • dyrektorzy o długim stażu pracy – 04.03.2020, 27.05.2020;
  • dyrektorzy o krótkim stażu pracy – 16.01.2020, 16.04.2020.
Zapraszamy na spotkanie

“Prawa i obowiązki pracownicze nauczyciela wg ustawy Karta Nauczyciela” (M/11),

które odbędzie się 16 stycznia 2020 r. w godz. 9.00-12.00.
Szanowni Koleżanki i Koledzy!

Kuratorium Oświaty w Poznaniu tworzy sieć doradztwa metodycznego na terenie województwa wielkopolskiego, w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Zachęcamy do aplikowania na stanowisko doradcy metodycznego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Planowany nabór jest szansą dla wszystkich twórczych nauczycieli na własny rozwój zawodowy i na animowanie nowatorskich działań na rzecz własnej szkoły oraz lokalnego środowiska w celu podniesienia jakości usług edukacyjnych w regionie.

Informujemy, że od dnia 21 października 2019 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zatrudnieni są nauczyciele doradcy metodyczni: Pani Małgorzata Gralewski, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie w charakterze doradcy metodycznego nauczycieli uczących języków obcych oraz Pani Jolanta Żukowska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie jako doradca metodyczny nauczycieli uczących języka polskiego. Ponadto w Centrum od wielu lat powierzenie obowiązków doradcy nauczycieli biologii ma Pani Jolanta Staszak, nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o organizowanym konkursie

“Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”.

Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Niemczech.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XXIV Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 6-8 marca 2020 r.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 10 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza uczniów z Państwa szkół do udziału w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny”, który odbędzie się 19 marca 2020 r.; rozpoczęcie o godz. 9:00.

W celu dokonania rejestracji szkoły i zgłoszenia uczestników należy korzystać ze strony internetowej https://www.kangur-mat.pl.

Informacja o konkursie

Plakat konkursowy
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zapraszają młodych poetów z Konina i powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego do udziału w konkursie

XXIX Międzypowiatowym Konińskim Konkursie Poetyckim im. Bogusława Janiszewskiego

“Poezja młoda – poezja nowa”.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu.

Warunki uczestnictwa znajdą Państwo w załączeniu.

Termin nadsyłania tekstów: 31 stycznia 2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 marca 2020 r.
Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Języka Angielskiego

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w jubileuszowej XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego “FOX” organizowanej pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Konkurs odbędzie się we wtorek, 3 marca 2020 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły do uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym

“Twoje Dane – Twoja Sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

W tym roku szkolnym do programu można zapisywać się przez cały okres trwania tej edycji.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnikom programu UODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia. Zaplanowano także wykłady online, podczas których eksperci UODO będą omawiali najbardziej interesujące, a jednocześnie sprawiające największe trudności interpretacyjne zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności z punktu widzenia działalności szkoły. Działania te będą stanowiły cenne źródło wiedzy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy podejmą się realizacji inicjatyw edukacyjnych.
Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z informacją na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów.

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.

Informacja o papierosach elektronicznych
Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła” wraz z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zapraszają na szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych (klas I-VI) poświęcone edukacji globalnej.

Jeżeli uczysz w szkole podstawowej. Interesują Cię zależności między Globalną Północą a Globalnym Południem i chciałabyś/chciałbyś pokazać swoim uczniom i uczennicom jak ich codzienne wybory mogą wpływać na ludzi żyjących na drugim krańcu świata. Chcesz nabyć nowe kompetencje i wzbogacić prowadzone przez Ciebie lekcje o treści edukacji globalnej, a także poznać nowatorską (choć z bogatą tradycją) metodę edukacyjną jaką jest teatrzyk kamishibai. Zapraszamy Cię na cykl dwóch szkoleń.

Cykl składa się z dwóch etapów:
  • I etap szkolenia odbędzie się 12 listopada 2019 r. (wtorek) w godz. 13:00-17:00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14.
  • II etap szkolenia odbędzie się 14 lutego 2020 r. (piątek) w godz. 13:00-17:00 również w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14.


« Poprzednia          Następna »