Zachęcamy do udziału w konkursach organizowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego:

w Konkursie o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz
Konkursie o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Ze względu na duże zainteresowanie Konkursem o tytuł “Wielkopolska Szkoła Roku” i “Wielkopolski Nauczyciel Roku”, prośby dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących oraz trwające egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie uprzejmie informuję, że termin składania zgłoszeń kandydatów zostaje przesunięty z 30 czerwca 2017  r. na 21 lipca 2017 r. (Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3935/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.)

Szanowni Państwo Dyrektorzy
i Nauczyciele szkół i placówek
z terenu powiatu konińskiego!

Fundacja Mielnica,
Gmina Skulsk,
Stowarzyszenie Kadry dla Konina,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
oraz Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Skulsku
zapraszają uczniów do udziału

w Konkursie na projekt naukowy zorganizowanym
w ramach “Integracyjnego Festiwalu Nauki”
.

Konkurs odbędzie się 24 listopada 2017 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest opracowanie projektu naukowego
przez zespoły, w skład których będą wchodziły osoby niepełnosprawne.
Szczegółowy opis znajduje się w regulaminie konkursu.
Zespoły należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego
do 23 września 2017 r.


Prosimy zapoznać się z projektem “Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” na stronie internetowej zawodowcy.org.


« Poprzednia          Następna »