Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursach

Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Tegoroczna edycja konkursów jest już szóstą z kolei. Tradycyjne chcemy docenić wielkopolskie przedszkola i szkoły oraz uhonorować i promować nauczycieli posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażujących się w rozwój szkoły lub placówki.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 15 września 2022 r.

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej zapraszamy na bezpłatną konferencję

“Nasze inspiracje, Twoje realizacje”,

która odbędzie się on-line, 11 października 2022 r. w godz. 15.00-18.15.

Konferencja jest efektem współpracy między Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu i Poznaniu oraz Centrami Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Lesznie i Pile. Spotkanie składa się z części wykładowej i warsztatowej. Mamy nadzieję, że zaproponowane tematy pozwolą Państwu poszerzyć wiedzę i wykorzystać ją w pracy z uczniami.

Plan konferencji oraz rejestracja są dostępne na stronie ODN w Poznaniu ⇒ tutaj

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Korzystając z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej chciałabym Państwu serdecznie podziękować za współpracę oraz życzyć Państwu zdrowia, niewyczerpanych pokładów dobrej energii i wytrwałości, byście mogli Państwo realizować zamierzone cele, czerpać satysfakcję z pracy w szkole, a prywatnie spełniać swoje marzenia!

Zapraszam serdecznie w imieniu wszystkich ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli!

Ksenia Herbst-Buchwald
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

SSzanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w akcji “BohaterON w Twojej Szkole”, która jest częścią ogólnopolskiej kampanii upamiętniającej uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocją postaw patriotycznych i popularyzowaniem historii Polski XX wieku.

Organizatorami akcji są trzy fundacje (wymienione w regulaminie projektu). Akcja realizowana jest pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

W ramach sześciu edycji kampanii Polacy z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców Warszawskich ponad milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy kartek i listów z życzeniami.

W akcji wysyłania życzeń do Powstańców Warszawskich mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, drużyny harcerskie, hufce pracy oraz inne placówki edukacyjne.

Rekrutacja do udziału w akcji trwa do 2 października 2022 r. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza uczestnictwa dostępnego na stronie internetowej https://bohateronwtwojejszkole.pl/zglos-placowke#.

W tegorocznej edycji projektu BohaterON w Twojej Szkole tradycyjne kartki-laurki wykonywane przez uczniów zastąpiły wpisy na portalu https://dumnizpowstancow.pl/ – nowym, wirtualnymi miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji

“Konkursu Recytatorskiego #Pan Tadeusz”

dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Liderem przedsięwzięcia jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

W finale konkursu wezmą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z rejonu działania wszystkich ośrodków doskonalenia nauczycieli podległych Departamentowi Eudukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (Leszno, Poznań, Konin, Kalisz i Piła).

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest organizatorem półfinału, który odbędzie się 24 października 2022 r. od godz. 10.00 w siedzibie CDN w Koninie, ul. Sosnowa 14, sala 208.

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki “Spójrz Inaczej” zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w formie stacjonarnej:

“Program »Spójrz Inaczej« podstawą długofalowych działań wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”.

Szkolenie z dotacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2022 Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki “Spójrz Inaczej” proponuje udział w 55 godz. warsztacie przygotowującym do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach IV-VI według rekomendowanego programu profilaktyczno-wychowawczego “Spójrz Inaczej”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy także nauczycieli uczących w klasach VII-VIII.

Celem Programu jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Szkolenie zaplanowano na 24-27 września 2022 r. (cz. I) oraz 8-9 października 2022 r. (cz. II).

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu organizują bezpłatne warsztaty w obszarze edukacji włączającej, które poprowadzą eksperci i innowatorzy praktycy.

Szkolenia adresowane są do nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością słuchu, nauczycieli w szkołach specjalnych, integracyjnych, psychologów, doradców zawodowych, pedagogów, wizytatorów Kuratorium Oświaty, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników innych placówek i zainteresowanych nauczycieli.

Warsztaty:
  • “Test-leksyka PJM-PL” (W/69), poprowadzi dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak, prof. UAM;
  • “Autyzm Relacyjnie” (W/70), poprowadzi Paulina Gołaska-Ciesielska;
  • “Ster na integrację” (W/71), poprowadzi Ewa Kaniewska-Mackiewicz;
  • “Most generacyjny w socjosieci” (W/72), poprowadzi Małgorzata Modrak-Potopowicz.


Szanowni Państwo,

zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zainteresowanych tematyką Porozumienia Bez Przemocy (M. Rosenberg), światem uczuć i potrzeb dziecka na stacjonarne spotkanie

“Żyrafa spotyka szakala i co z tego wyniknie? O empatycznej komunikacji w szkole”,

które odbędzie się 3 października 2022 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (sala 208), rozpoczęcie o godz. 16:30.

Link do zapisu: https://tiny.pl/wg7zj

Podczas warsztatów nabędziemy umiejętność rozpoznawania żyrafy i szakala w przestrzeni klasowej oraz znajdziemy drogę bezpiecznego wyjścia z konfliktu rówieśniczego.

Nauczmy naszych uczniów empatycznej komunikacji!

Nauczyciel doradca metodyczny
Beata Kubsik

Szanowni Państwo,

po raz kolejny Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie włączyło się w akcję Narodowego Czytania.

Podczas tegorocznej, jedenastej odsłony Narodowego Czytania spotkaliśmy się, by wspólnie czytać “Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

“Ballady i romanse zostały opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu Poezyj Adama Mickiewicza. Pisany w atach 1819-1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia. To zbiór nowatorski i oryginalny, a jednocześnie ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka. Wiersze ukazują szerokie możliwości pisarskie wybitnego autora, który na tle nastrojowej przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności. Zbiór Mickiewiczowskich poezji rychło stał się literackim wydarzeniem, wzbudzając wielki entuzjazm wśród miłośników literatury narodowej. Do dziś wiersze tego cyklu są niezwykle popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru.” [Źródło: https://www.prezydent.pl]
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie serdecznie zaprasza dyrektorów, nauczycieli i specjalistów szkolnych do współpracy w nowym roku szkolnym 2022/2023, a w szczególności do korzystania z naszej oferty doskonalenia i doradztwa.

Doradcy metodyczni przygotowali dla Państwa bezpłatną Kwartalną ofertę doradztwa (IX-XII 2022), która na bieżąco będzie aktualizowana o zagadnienia wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa i wzbogacana o zgłaszane przez nauczycieli obszary wymagające udoskonalenia. Zapisy na formy odbywać się będą tradycyjnie poprzez Internetowy System Obsługi Szkoleń (ISOS) od 2 września 2022 r. pod linkiem https://szkolenia.cdnkonin.pl/index.php?action=doradztwo&doradztwo=coming .

Szczegółowe informacje o ofertach programowych na rok szkolny 2022/2023 doradcy zaprezentują podczas spotkań warsztatowych z nauczycielami (symbol SE), które odbywać się będą w ramach XXIV Konińskich Spotkań Edukacyjnych w dniach od 29 sierpnia do 15 września 2022 r. – link do logowania https://szkolenia.cdnkonin.pl/index.php?action=oferta&oferta=review .

Informacje o danych kontaktowych z doradcami poszczególnych specjalności dostępne są na stronie internetowej Centrum w zakładce “Doradztwo” – https://cdnkonin.pl/index.php?it=700, a także w zakładce “Konsultanci i doradcy” – https://cdnkonin.pl/index.php?it=600.

Od 1 września 2022 r. do grona doradców metodycznych Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie dołączyły koleżanki: Beata Grzelka i Jolanta Krucka – doradczynie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie oraz Małgorzata Kuczkowska – doradczyni nauczycieli języka angielskiego.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji nowych przedsięwzięć.

Zapraszamy na

V Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne

“Posłani w pokoju Chrystusa”

odbywające się w dniach 23-25 września 2022 r.

Miejsce: Klasztor Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim ul. Klasztorna 2.

Informacje i zgłoszenia:
  • Facebook
  • kontakt telefoniczny: 784 091 031« Poprzednia          Następna »