Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest zespołem placówek, w skład którego wchodzą Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, posiadająca filie w Kole, Słupcy, Turku. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest publiczną placówką prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i nadzorowaną merytorycznie (pedagogicznie) przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Centrum działa na terenie województwa wielkopolskiego i obejmuje swym zasięgiem nauczycieli miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego. Celem placówki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Prosimy zapoznać się z misją Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

[Kliknij na tytuł po dalsze informacje]
Położenie budynku CDN w Koninie/Dane kontaktowe

Wyświetl większą mapę
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
ul. Sosnowa 14
62-510 Konin

tel. +48 63 242 23 32
tel. +48 63 245 75 20
fax +48 63 245 61 95
e-mail: cdn@cdnkonin.pl

REGON: 302306596
NIP: 665-29-90-753
Nr konta bankowego: 10 1320 1016 2783 6075 2000 0004 (Bank Pocztowy S.A.)

Dane do faktury:

nazwa pełna

Województwo Wielkopolskie
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
NIP 778 13 46 888
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
ul. Sosnowa 14
62-510 Konin

nazwa skrócona

WW
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
NIP 778 13 46 888
CDN Konin
ul. Sosnowa 14
62-510 Konin


(Dopuszcza się stosowanie zarówno nazwy pełnej, jak i nazwy skróconej.)

W Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie funkcjonuje Biuro Obsługi Nauczyciela (BON).
Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.