Ankieta "Badanie satysfakcji klienta"

Szanowni Państwo!

Poprzez wypełnienie poniższego kwestionariusza oceniacie pracę naszej placówki pod kątem spełnienia Waszych oczekiwań. Państwa opinie służą doskonaleniu jakości świadczonych usług.


  1. Proszę ocenić stopień zadowolenia z kontaktu z naszymi pracownikami.
niski
dostateczny
satysfakcjonujący

  1. Proszę ocenić jakość informacji udzielanej przez pracowników naszej placówki na temat Panią/Pana interesujący.
niewyczerpująca
wystarczająca
kompletna i dokładna

  1. Jak ocenia Pani/Pan czas załatwienia sprawy?
zbyt długo
zgodnie z oczekiwaniem
nadspodziewanie sprawnie i szybko

  1. Skąd Pani/Pan czerpie wiedzę o ofercie edukacyjnej i działaniach Centrum?
z informatora przesyłanego wszystkim placówkom oświatowym w regionie
ze strony internetowej Centrum
z prezentacji oferty edukacyjnej na konferencjach problemowo-metodycznych
z informacji udzielanej przez pracowników Biura Obsługi Nauczycieli
z ogłoszeń zamieszczanych na tablicach informacyjnych w szkole
z innych źródeł


  1. Proszę wskazać obszary (tematy, zagadnienia), w których chciałaby/chciałby Pani/Pan rozwijać swoje kompetencje zawodowe.

  1. Co zdaniem Pani/Pana należałoby zmienić, aby usprawnić pracę naszej instytucji?