Szkolenie grantowe “Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi…”    28.05.2018
Szanowni Państwo,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu organizuje grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole” (G/20).

Adresatami szkolenia są nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i pedagodzy szkolni z województwa wielkopolskiego.

Liczba uczestników: 200 osób (8 grup szkoleniowych).

Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych dla każdej grupy (2 godziny wykładu, 4 godziny warsztatowe).

Zasięg rekrutacji: województwo wielkopolskie.

Warunki uzyskania zaświadczeń: 100% frekwencja na zajęciach.

Cena szkolenia: 14,76 zł.

W przypadku potrzeby uzyskania faktury uprzejmie prosimy o przesłanie niezbędnych danych pod adresem cdn@cdnkonin.pl. z dopiskiem nazwy grantu: “G/20 Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole”. Faktury zostaną przesłane pod wskazanym adresem.

Termin realizacji: 1 września 2018 r. – 30 listopada 2018 r.

Kierownik grantu: Iwona Hudańska, e-mail: ihudanska@cdnkonin.pl, tel. 63/2422332.

Informacje organizacyjne: Po dokonaniu rejestracji do wybranej grupy szkoleniowej należy w ciągu trzech dni dokonać wpłaty w wysokości 14,76 zł na konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – nr konta bankowego: 10 1320 1016 2783 6075 2000 0004 (Bank Pocztowy S.A.). W tytule przelewu proszę wpisać “G20 grant WKO, miejsca szkolenia, np. Konin, nazwisko i imię”. Prosimy o rozważne dokonywanie płatności, bowiem nie będzie możliwości dokonywania zwrotów.

Program szkolenia

Harmonogram (rejestracja od 25 sierpnia 2018 r.)

TerminNr grupy
i liczebność
Godziny
szkolenia
KoordynatorMiejsce szkoleniaOdnośnik do rejestracji
6.10.2018grupa 1.
25 osób
wykład: 09.00-11.00
warsztaty: 11.15-15.30
Jolanta Midor
(j.midor@cdn.pila.pl)
CDN w Pile,
ul. Bydgoska 21
tutaj
19.10.2018grupa 2.
25 osób
wykład: 10.00-12.00
warsztaty: 12.15-16.30
Anna Dylak
(dylak@cdn.leszno.pl)
CDN w Lesznie,
ul. Chrobrego 15
tutaj
20.10.2018grupa 3.
25 osób
wykład: 09.00-11.00
warsztaty: 11.15-15.30
Małgorzata Hypś-Wolińska
(malgorzata.wolinska@odnpoznan.pl)
ODN w Poznaniu,
ul. Górecka 1
tutaj
20.10.2018grupa 4.
25 osób
wykład: 09.00-11.00
warsztaty: 11.15-15.30
Małgorzata Hypś-Wolińska
(malgorzata.wolinska@odnpoznan.pl)
ODN w Poznaniu,
ul. Górecka 1
tutaj
20.10.2018grupa 5.
25 osób
wykład: 12.00-14.00
warsztaty: 14.15-18.30
Małgorzata Hypś-Wolińska
(malgorzata.wolinska@odnpoznan.pl)
ODN w Poznaniu,
ul. Górecka 1
tutaj
20.10.2018grupa 6.
25 osób
wykład: 12.00-14.00
warsztaty: 14.15-18.30
Małgorzata Hypś-Wolińska
(malgorzata.wolinska@odnpoznan.pl)
ODN w Poznaniu,
ul. Górecka 1
tutaj
27.10.2018grupa 7.
25 osób
wykład:09.00-11.00
warsztaty: 11.15-15.30
Iwona Hudańska
(ihudanska@cdnkonin.pl)
CDN w Koninie,
ul. Sosnowa 14
tutaj
17.11.2018grupa 8.
25 osób
wykład: 09.00-11.00
warsztaty: 11.15-15.30
Agnieszka Ciekalska
(agnieszka.ciekalska@odn.kalisz.pl)
ODN w Kaliszu,
ul. Wrocławska 182
tutaj