Szkolenie grantowe “Jestem świadomym nauczycielem…”    29.05.2018
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu organizuje grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Jestem świadomym nauczycielem – konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych”.

Adresatami grantu edukacyjnego są nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.

Liczba uczestników: 200 osób.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych dla każdej grupy (3 godziny wykładu, 3 godziny warsztatowe).

Zasięg rekrutacji: województwo wielkopolskie.

Warunki uzyskania zaświadczeń: 100% frekwencja na zajęciach.

Cena szkolenia: 13 zł.

Termin realizacji: 1 września 2018 r. – 30 listopada 2018 r. (harmonogram w załączeniu).

Kierownik grantu: Wioletta Poturała, e-mail: wpoturala@cdnkonin.pl, tel. 63/2422332.

Szczegółowe informacje i harmonogram szkolenia

Rejestracja na szkolenie