Szkolenie grantowe “Kształcenie przedmiotów przyrodniczych…”    30.05.2018
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu organizuje grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Kształcenie przedmiotów przyrodniczych w realizacji nowej podstawy programowej. Doświadczenia, eksperymenty, metody badawcze oraz zajęcia terenowe, jako sposoby rozwijania zainteresowań uczniów”.

Adresatami grantu edukacyjnego są nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów z województwa wielkopolskiego.

Liczba uczestników: 200 osób.

Czas trwania szkolenia: 7 godzin zegarowych dla każdej grupy (3 godziny wykładu, 4 godziny warsztatowe).

Zasięg rekrutacji: województwo wielkopolskie.

Warunki uzyskania zaświadczeń: 100% frekwencja na zajęciach.

Cena szkolenia: 15,17 zł.

Termin realizacji: 1 września 2018 r. - 30 listopada 2018 r. (harmonogram w załączeniu).

Kierownik grantu: Barbara Jaworowicz, e-mail: bjaworowicz@cdnkonin.pl, tel. 63/2422332.

Szczegółowe informacje i harmonogram szkolenia

Rejestracja na szkolenie