Ogólnopolski Program Edukacyjny “Twoje dane – Twoja sprawa”    18.10.2019
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły do uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym

“Twoje Dane – Twoja Sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

W tym roku szkolnym do programu można zapisywać się przez cały okres trwania tej edycji.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnikom programu UODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia. Zaplanowano także wykłady online, podczas których eksperci UODO będą omawiali najbardziej interesujące, a jednocześnie sprawiające największe trudności interpretacyjne zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności z punktu widzenia działalności szkoły. Działania te będą stanowiły cenne źródło wiedzy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy podejmą się realizacji inicjatyw edukacyjnych.

Informujemy, że Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie uczestniczy w programie “Twoje dane – Twoja sprawa” jako partner metodyczny i udziela wsparcia szkołom w postaci prowadzenia szkoleń, przekazywania materiałów edukacyjnych, ewaluacji podjętych działań itp. (zgodnie z regulaminem programu umieszczonym na stronie na stronie https://uodo.gov.pl/pl/434/1152).

Zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do uczestnictwa w programie.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są pod adresem https://tdts.uodo.gov.pl/

Szczegółowe informacje