Doskonalenie zawodowe w ramach Klubu Dyrektora    7.01.2020
Szanowni Państwo Dyrektorzy!

W imieniu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zapraszam Państwa do udziału w roku szkolnym 2019/2020 w doskonaleniu zawodowym w ramach Klubu Dyrektora. Program zajęć i tematyka spotkań dotyczą aktualnego stanu prawa oświatowego oraz trudnych decyzji dyrektora szkoły/przedszkola. Zajęcia prowadzi ekspert ds. prawa oświatowego – p. Leszek Zaleśny (CDN Leszno).

Harmonogram spotkań (zaplanowano kolejne 4 spotkania w siedzibie CDN w Koninie, ul. Sosnowa 14, sala 208):
 • dyrektorzy o długim stażu pracy – 04.03.2020, 27.05.2020;
 • dyrektorzy o krótkim stażu pracy – 16.01.2020, 16.04.2020.
Zapraszamy na spotkanie

“Prawa i obowiązki pracownicze nauczyciela wg ustawy Karta Nauczyciela” (M/11),

które odbędzie się 16 stycznia 2020 r. w godz. 9.00-12.00.

Koszt szkolenia: 260,00 zł (dla stałych członków Klubu Dyrektora 130,00 zł).

Osoby zainteresowane prosimy o zalogowanie się na szkolenie poprzez system ISOS.

Program zajęć:
 1. Obowiązki nauczyciela.
 2. Prawa nauczyciela:
  1. czas pracy nauczyciela,
  2. zatrudnianie i wynagradzanie nauczycieli,
  3. zasady ustalania oceny pracy nauczyciela i awans zawodowy nauczyciela,
  4. urlopy: dla poratowania zdrowia i wypoczynkowy.
 3. Konsultacje indywidualne w zakresie tematu szkolenia.
 4. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z prawami i obowiązkami pracowniczymi nauczyciela. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa posługiwać się uregulowaniami Karty Nauczyciela.
Cele:
 • Zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej szkół, przedszkoli i placówek na temat praw i obowiązków pracowniczych nauczyciela.
 • Przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego zarządzania szkołą, przedszkolem lub placówką.
Zapraszam Państwa Dyrektorów do udziału w szkoleniach – koordynator szkoleń: A. Czaplicka-Wojtas, aczaplicka@cdnkonin.pl