Nauczyciele doradcy metodyczni w CDN w Koninie    3.03.2020
Informujemy, że w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zatrudnieni są kolejni nauczyciele doradcy metodyczni: Pani Katarzyna Krygier, nauczycielka w Przedszkolu nr 6 w Koninie w charakterze doradcy metodycznego nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz Pani Beata Kubsik, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie jako doradca metodyczny nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Jednocześnie przypominamy, że od października 2019 r. pracują w CDN w Koninie Pani Małgorzata Gralewski, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie w charakterze doradcy metodycznego nauczycieli uczących języków obcych oraz Pani Jolanta Żukowska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie jako doradca metodyczny nauczycieli uczących języka polskiego.

Ponadto w Centrum od wielu lat powierzenie obowiązków doradcy nauczycieli biologii ma Pani Jolanta Staszak, nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.

Nauczycieli zainteresowanych wsparciem metodycznym w zakresie specjalności: język polski, język obcy, biologia, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna zapraszamy do korzystania z oferty doradztwa zamieszczonej na stronie internetowej Centrum w zakładce “Doradztwo”.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli do śledzenia strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu, na której zamieszczane będą ogłoszenia o kolejnych naborach na stanowiska doradców metodycznych nauczycieli różnych przedmiotów (ko.poznan.pl, zakładka “Doradztwo metodyczne”; dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 670 40 85 i e-mail: wre@ko.poznan.pl).

Planowany nabór jest szansą dla wszystkich twórczych nauczycieli na własny rozwój zawodowy i na animowanie nowatorskich działań na rzecz własnej szkoły oraz lokalnego środowiska w celu podniesienia jakości usług edukacyjnych w regionie. Doradca metodyczny zatrudniony jest w swojej macierzystej szkole, a dodatkowo realizuje zadania doradcy w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu (z możliwością indywidualnego dostosowania w przedziale od 0,4 do 0,8 etatu). Łączny wymiar pracy nauczyciela doradcy w placówce macierzystej oraz w CDN w Koninie nie może przekroczyć 1½ etatu.

Osoby do kontaktu w CDN w Koninie:
  • Iwona Hudańska, tel. 63 245 75 20 wew. 232, e-mail: ihudanska@cdnkonin.pl;
  • Aleksandra Czaplicka-Wojtas, tel. 63 245 75 20 wew. 231, e-mail: aczaplicka@cdnkonin.pl.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza wszystkich dyrektorów i nauczycieli do współpracy.