XXII Konińskie Spotkania Edukacyjne    6.08.2020
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, logopedów wszystkich typów szkół i placówek na

“XXII Konińskie Spotkania Edukacyjne” organizowane pod hasłem

“Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku”


Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Rozpoczęcie 29 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00, zakończenie 15 września 2020 r. (trwa nadal)
Prosimy o zapisywanie się osobno na część I (wykładową) i część II (warsztatową) w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń (ISOS) → zapisy;

O wydarzeniu

“XXII Konińskie Spotkania Edukacyjne” pod hasłem “Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku" organizowane w dogodnej dla uczestnika formule zajęć: on-line, stacjonarnej i blended learning składają się z dwóch części: wykładowej – skupionej na praktycznych doświadczeniach pracy ekspertów (pogłębienie wiedzy i doświadczenia) oraz warsztatowej – cyklu spotkań skupionych wokół praktycznych rozwiązań metodycznych (prezentacja skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych, wykorzystanie narzędzi i metod pracy podczas pracy zdalnej).

Prosimy o zapisywanie się osobno na część wykładową i część warsztatową w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń (ISOS)

W programie

Część I: wykładowa (w formie on-line, udostępnionego e-repozytorium), 29 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00
 • Otwarcie konferencji, Jarosław Jankowski, Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. • “Jak zaprojektować skuteczny proces edukacji zdalnej?”

  dr hab. Marlena Plebańska, prof. UW. Prekursorka polskiej e-edukacji, specjalizacja: zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspertka w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalistka w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych z zakresu e-edukacji. Od 17 lat inspiratorka, projektantka i strateg rozwiązań w zakresie e-edukacji oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organiza jach pozarządowych. Kierownik i konsultant projektów edukacyjnych oraz e-learningowych. Aktywna trenerka i wykładowca. Doradca MEN, MC, MNiSW.

 • “Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z wykorzystaniem narzędzi TIK”

 • “TIKowy niezbędnik nauczyciela XXI wieku”

  Zyta Czechowska. Nauczyciel Roku 2019. Absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od ponad 24 lat terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej. Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli “Czas TIKa”, prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania i wdrażania TIK. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Cyfrowego Dialogu i programu #SuperKoderzy w zakresie programowania i TIK. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Jest czynnym Ambasadorem programu eTwinning. Ambasadorka marki W. Kruk.

  Jolanta Majkowska. Nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z informatyki i języka polskiego. Od lat wdraża nowoczesne technologie w szkole specjalnej. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli “Czas TIKa”. Autorka licznych artykułów i publikacji na temat innowacyjnych metod i technik nauczania, prelegentka na ogólnopolskich konferencjach. Trenerka programu Mistrzowie Kodowania, autorka ścieżki dla szkół specjalnych w programie Fundacji Orange #SuperKoderzy propagującym programowanie. Laureatka ogólnopolskich konkursów. Autorka i współautorka programów autorskich, projektów, stron internetowych oraz innowacji pedagogicznych. Współautorka bloga propagującego wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie www.specjalni.pl. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.

 • “Narzędzia pracy zdalnej w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

  Piotr Waśko. Dyrektor Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, wieloletni samorządowiec, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w latach 2003-2006, poseł na Sejm RP VI Kadencji, wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Część II: spotkania edukacyjne z nauczycielami w formach: on-line, stacjonarnie, blended learning

Warsztaty, e-repozytoria realizowane w sierpniu i wrześniu 2020 r. uwzględniające zagadnienia w zależności od specyfiki przedmiotowej w obszarach między innymi: podstawy programowej szkół branżowych i ponadpodstawowych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodyki przedmiotu, warsztatu pracy, a także kształcenia na odległość.

Harmonogram spotkań

Uwaga!
 • Prosimy o zapisywanie się na część I (wykładową) i część II (spotkania z nauczycielami) w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń (ISOS) → zapisy;
 • Osoby zapisane otrzymają drogą e-mailową szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące konferencji i warsztatów;
 • Opłatę w wysokości 20 zł (tylko dla części wykładowej) prosimy wpłacać na konto CDN w Koninie: 20 1020 4027 0000 1002 1520 4335 (PKO BP) z tytułem “Konińskie Spotkania Edukacyjne”.
Kontakt w sprawie konferencji
 • koordynator konferencji: Iwona Hudańska, kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej i Doradztwa, e-mail: ihudanska@cdnkonin.pl, tel. 63 245 75 20, wew. 222, 232;
 • Biuro Obsługi Nauczycieli, tel. 2422332, wew. 213.