Konkurs “Będę Biznesmenem BeBi” w nowej formule!    22.09.2020
Szanowni Państwo!

W związku z pandemią COVID-19 i odwołaniem stacjonarnych konkursów zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w nowej formule konkursu

“Będę Biznesmenem BeBi”.

Na prace konkursowe czekamy do 4 grudnia 2020 r. Projekt wraz z kartą zgłoszenia do konkursu, zamieszczoną w załączniku, należy przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem organizatora: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno, z dopiskiem: “Konkurs Będę Biznesmenem (BeBi)”. Opracowanie powinno zawierać wersję papierową projektu oraz płytę z nagranym filmem.

Zachęcamy do udziału w konkursie uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego!

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt: Lidia Kantek, tel. 63 245 75 20, wew. 220 lub e-mail: lkantek@cdnkonin.pl

Prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem.

Regulamin konkursu