“Integracyjny Festiwal Nauki”    23.09.2020
Szanowni Państwo,

“Integracyjny Festiwal Nauki” jest cyklicznym przedsięwzięciem zmierzającym do popularyzacji pozytywnych wzorców propagujących modę na zdobywanie wiedzy i umiejętności. Głównym celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań naukowych młodzieży, poszerzenie jej wiedzy, rozwijanie pasji naukowych i zainteresowań oraz włączenie się do działań naukowych osób niepełnosprawnych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie projektu naukowego przez zespoły, w których skład będą wchodziły osoby niepełnosprawne.

Prace należy przesłać drogą elektroniczną do 15 listopada 2020 r.

Zespoły należy zgłaszać do 25 października 2020 r.

Zapraszamy serdecznie – organizatorzy

Regulamin konkursu