Konkurs “Wielkopolskiej pieśni i piosenki patriotycznej”    26.01.2021
Zapraszamy uczniów wielkopolskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie

“Wielkopolskiej pieśni i piosenki patriotycznej”.

Konkurs, organizowany przez Departament Edukacji i Nauki Urządu Marszałkowskiego oraz Biuro Projektu “Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wi Poznaniu), dedykowany jest 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Celem konkursu jest popularyzacja pieśni patriotycznych, kształtowanie wartości i postaw, poczucia estetyki i wrażliwości młodego pokolenia, a także uświadomienie roli pieśni historycznych wi rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej.

Uczestnicy konkursu mogą śpiewać ai cappella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub zi podkładem muzycznym. Każdy wykonawca lub zespół wokalny może przesłać wykonanie jednego utworu (w formie materiału video) z listy pieśni i piosenek dostępnych wi Śpiewniku na stronie Projektu CSW@2020 oraz na stronie spiewnik.csw2020.com.pl..

Od 25 stycznia do 7 lutego 2021 r. czekamy na prace konkursowe. Każdy Wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom, natomiast zwycięzcom trzech pierwszych miejsc przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Głównymi nagrodami będą wysokiej klasy tablety, które otrzymają zwycięzcy konkursu wi trzech kategoriach.

Szczegółowe informacje