Konkurs “Rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja”    16.03.2021

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału

w Wojewódzkim Konkursie Historycznym “Rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja”.

Organizatorami konkursu są Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie.

Konkurs obejmować będzie znajomość faktów, postaci związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii – przygotowanie infografiki edukacyjnej.

Terminarz konkursu:
  • Zgłoszenie udziału w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie pod adresem organizatora – do 12.04.2021
  • Przesłanie pocztą elektroniczną wyłonionych ze szkół prac uczniów wraz z metryczką i oświadczeniem bezpośrednio do koordynatora – pani Aldony Olesiak (e-mail: aolesiak@cdnkonin.pl) – do 21.05.2021
  • Opublikowanie przez komisję konkursową listy finalistów konkursu na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych organizatorów konkursu – do 11.06.2021
Szczegółowe informacje