Liga Przedmiotowa Wiedzy o Społeczeństwie…    20.05.2021
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w ramach projektu #BudujemySpołeczeństwoObywatelskie zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału

w Lidze Przedmiotowej Wiedzy o Społeczeństwie – “Budujemy społeczeństwo obywatelskie”.

Regulamin: https://tiny.pl/rb18r

Warunkiem udziału w lidze przedmiotowej jest przesłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną pod adresem “CDN w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno” z dopiskiem “Liga przedmiotowa”.

Zgłoszenia należy przesłać do 18 czerwca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie listy szkół zakwalifikowanych do udziału w konkursie nastąpi do 23 czerwca 2021 r. poprzez podanie informacji na stronie internetowej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

Szkoły, które zakwalifikowały się do udziału w lidze, otrzymają również powiadomienie pocztą elektroniczną pod adresem podanym w zgłoszeniu.