Projekt edukacyjny “Budujemy społeczeństwo obywatelskie”    28.06.2021
Szanowni Państwo,

przypominamy, że trwa nabór do konkursów w ramach projektu edukacyjnego

“Budujemy społeczeństwo obywatelskie”.

Projekt kierowany jest do szerokiej rzeszy odbiorców począwszy od uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej aż do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Całość działań zakończy uroczysta gala połączona z wykładami.

Dla najmłodszej grupy docelowej – uczniów klas IV-VI przygotowany został konkurs indywidualny w formule fotograficzno-plastycznej “Nasze-wielkopolskie. Inwestycje ułatwiające życie mieszkańców mojej gminy/miejscowości”.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie (https://tiny.pl/9hvm7).

Liga Przedmiotowa Wiedzy o Społeczeństwie prowadzona będzie dla maksymalnie 15 szkół (po 3 z każdego ośrodka – w rekrutacji ważna jest kolejność zgłoszeń) i przewiduje uczestnictwo trzyosobowego zespołu Każda z czterech rund dotyczyć będzie innego aspektu budowania społeczeństwa obywatelskiego (https://tiny.pl/9hvmd).

Dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych proponujemy konkurs w formule już gotowej i znanej – II Wielkopolski Konkurs Świadomego Obywatelstwa – #glosujedecyduje (https://tiny.pl/9hvmf).

Dla nauczycieli proponujemy cykl trzech niezależnych tematycznie webinarów prowadzonych na platformie Teams. Każdy webinar to wykład + szkolenie metodyki przedmiotu lub inna forma warsztatowa (https://tiny.pl/9hvmj).

Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki współpracy wielu podmiotów: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Stroną organizacyjną zajmuje się Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.