Ligi Przedmiotowej Wiedzy o Społeczeństwie    6.09.2021
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie informuje o uruchomieniu Ligi Przedmiotowej Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, która jest częścią projektu Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskigo Województwa Wielkopolskiego oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie #BudujemySpołeczeństwoObywatelskie.
  • 20 września 2021 r. g. 10:00 – 1. runda “Demokracja-geneza, ewolucja, współczesność”
  • 28 września 2021 r. g. 10:00 – 2. runda “Społeczeństwo obywatelskie”
  • 15 października 2021 r. g. 10:00 – 3. runda “Wolności, prawa i obowiązki obywatela: geneza, ewolucja, współczesność”
  • 27 października 2021 r. g. 10:00 – 4. runda “Demokracja i partycypacja polityczna w Polsce”
Informacja o rundach: https://tiny.pl/9tckj.