Szkolenie “Stan prawa oświatowego na starcie roku szkolnego 2021/2022”    14.09.2021
Szanowni Państwo,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza Państwa Dyrektorów na szkolenie on-line

“Stan prawa oświatowego na starcie roku szkolnego 2021/2022” (M/2),

które odbędzie się – w ramach Klubu Dyrektora – 5 października 2021 r. w godz. 9.00-12.00.

Szkolenie poprowadzi ekspert prawa oświatowego pan Leszek Zaleśny.

Program zajęć:
  • Ustawy prawa oświatowego i ich praktyczny wpływ na działalność przedszkoli, szkół i placówek na początku roku szkolnego 2021/2022.
  • Przepisy wykonawcze z zakresu prawa oświatowego i ich praktyczny wpływ na działalność przedszkoli, szkół i placówek na początku roku szkolnego 2021/2022.
  • Projekty nowych przepisów prawa oświatowego (ustaw i rozporządzeń).
  • Konsultacje indywidualne w zakresie zmian.
Cele:
  • zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów szkół/przedszkoli) oraz nauczycieli na temat aktualnych zmian prawa oświatowego;
  • przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego funkcjonowania szkoły/przedszkola w nowym roku szkolnym;
  • określenie wpływu zmian w przepisach na zmianę statusu nauczycieli.
Koszt szkolenia: 290,00 zł (dla stałych członków Klubu Dyrektora: 200,00 zł).
Koordynator: A. Czaplicka-Wojtas (kontakt: 63 242 23 32 wew. 211; aczaplicka@cdnkonin.pl).