Półfinał “Konkursu Recytatorskiego #Pan Tadeusz”    15.09.2021
Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w półfinale “Konkursu Recytatorskiego #Pan Tadeusz”.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie informuje o kolejnej edycji “Konkursu Recytatorskiego #PanTadeusz” dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

W finale konkursu wezmą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z rejonu działania wszystkich ośrodków doskonalenia nauczycieli podległych DEiN UM w Poznaniu (Leszno, Poznań, Kalisz, Konin i Piła). Liderem przedsięwzięcia jest CDN w Lesznie.

CDN w Koninie, jako Partner przedsięwzięcia, w ramach współpracy z CDN w Lesznie organizuje półfinał, w którym wezmą udział reprezentanci szkół ponadpodstawowych z subregionu konińskiego. Półfinał odbędzie się 25 października 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie CDN w Koninie przy ul. Sosnowa 14, w sali nr 208.

Celem konkursu jest promocja dziedzictwa kulturowego, jakim jest epopeja Adama Mickiewicza, jak również kształtowanie kultury żywego słowa, kształtowanie umiejętności retorycznych niezbędnych w wystąpieniach publicznych, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Pamiętajmy:
  1. Każdy z uczestników przygotowuje do recytacji wybrany fragment “Pana Tadeusza” obejmujący co najmniej 40 wersów. Przedruk wybranego fragmentu należy dołączyć do Karty zgłoszeniowej.
  2. Karty zgłoszeniowe (zgodne z załącznikiem nr 1, który znajduje się w regulaminie konkursu) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Lidera bądź jednego z Partnerów w terminie do 11 października 2021 r.(decyduje data stempla pocztowego).
  3. Zgłoszenie dostarczone po wyznaczonym terminie nie będzie brało udziału w konkursie.
  4. Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast podanie danych osobowych, o których mowa w zgłoszeniu, jest niezbędne do rozstrzygnięcia konkursu.
  5. Protokoły oraz karty zgłoszeń uczestników każda z komisji ma obowiązek przesłać pod adresem Lidera z dopiskiem Konkurs Recytatorski #Pan Tadeusz w terminie do 31 października 2021 r.
Z ramienia CDN w Koninie realizacją półfinału konkursu zajmuje się A. Czaplicka-Wojtas (kontakt: aczaplicka@cdnkonin.pl; tel. 63 242 23 32 wew. 211).

Regulamin konkursu