Webinarium “Jak zadbać o ważne relacje po powrocie do nauki stacjonarnej?…”    5.10.2021
Szanowni Państwo,
zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, pedagogów, psychologów szkolnych oraz szefów zespołów przedmiotowych na autorskie szkolenie on-line (webinarium)

“Jak zadbać o ważne relacje po powrocie do nauki stacjonarnej? Reintegracja dzieci i młodzieży po powrocie do szkół”,

które odbędzie się 12 października 2021 r. w godzinach 11.00-14.00.

Szkolenie będzie poświęcone reintegracji i profilaktyce po powrocie do nauki stacjonarnej. Nowy rok szkolny to duże wyzwanie dla całej kadry pedagogicznej. W konsekwencji długotrwałej nauki zdalnej, a tym samym izolacji społecznej pogorszyło się samopoczucie i zdrowie psychofizyczne wielu uczniów i nauczycieli. Izolacja wpłynęła na relacje uczeń-nauczyciel, zaburzyła poczucie przynależności do grupy uczniowskiej czy klasowej. Brak interakcji spowodował m.in. na brak motywacji do nauki, zanik relacji koleżeńskich, zanik zaufanie w relacji nauczyciel-uczeń. Szkolenie poprowadzi prof. Jacek Pyżalski, pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Autor wielu publikacji i projektów dla nauczycieli.

W czasie szkolenia profesor Jacek Pyżalski odpowie na następujące pytania:
  1. Jak zmieniły się relacje nauczyciel-uczeń i relacje rówieśnicze w czasie pandemii?
  2. Które grupy uczniów wymagają najwięcej uwagi?
  3. Jak konkretnie odbudowywać relacje nauczyciel-uczeń?
  4. Jak można reintegrować grupę rówieśniczą?
  5. W jakie pułapki można wpaść pracując z uczniami po powrocie?
Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do filmu z nagranego szkolenia (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prowadzącego.

Więcej informacji (w tym formularz zgłoszeniowy) znajdą Państwo w załączeniu lub na stronie internetowej: https://profilaktycznie.pl/jak-zadbac-o-wazne-relacje-po-powrocie-do-nauki-stacjonarnej-reintegracja-dzieci-i-mlodziezy-po-powrocie-do-szkol/

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 11 października 2021 r. pod adresem e-mail wskazanym w formularzu. Liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Webinarium krok po kroku:
  1. Maksymalnie do 11 października 2021 r. wyślij pod adresem biuro@profilaktycznie.pl skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).
  2. Pod wskazanym w formularzu adresem e-mail otrzymasz link do wydarzenia (do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym wydarzenie) oraz hasło.
  3. Po kliknięciu w link otworzy się strona startowa, na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres e-mailowy oraz hasło. (Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.)
  4. Po podaniu danych i kliknięciu "WEJDŹ" otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 11.00 w dniu 12 października 2021 r., czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia. To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z e-maila.
  5. W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.
Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy!