Konkurs “40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”    12.10.2021
Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału

w Wojewódzkim Konkursie Historycznym
“40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”
.

Adresatami konkursu są uczniowe szkół:
  • podstawowych klas VI-VIII;
  • ponadpodstawowych.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczestników infografiki.

Nadsyłanie prac pocztą elektroniczną – do 17 grudnia 2021 r.

Regulamin konkursu z załącznikami