Kurs kwalifikacyjny “Wychowanie do Życia w Rodzinie”    25.11.2021
Szanowni Państwo,

rozpoczęła się rekrutacja na kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Kurs adresowany jest do nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach Rozp. MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz.1289).

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają kwalifikacje do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych od roku szkolnego 2022/2023.

Szczegóły na stronie ODN w Kaliszu: https://odn.kalisz.pl/2021/11/18/kurs- kwalifikacyjny-wychowanie-do-zycia-w-rodzinie