Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie    31.01.2022
Szanowni Państwo,

trwa rekrutacja na kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie.

Kurs adresowany jest do nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach Rozp. MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289).

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają kwalifikacje do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane według ramowego planu i programu zatwierdzonego 9 września 2021 roku przez Ministra Edukacji i Nauki w trybie blended-learning:
  • zajęcia online – MS Teams,
  • zajęcia stacjonarne – ODN w Kaliszu.
Ogólna liczba godzin kursu: 300, w tym 240 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych.

Planowany czas realizacji kursu: minimum 10 miesięcy.

Koszt: 1900 zł (z możliwością płatności w ratach).

Szczegółowe informacje na stronie: https://odn.kalisz.pl/2021/11/18/kurs-kwalifikacyjny-wychowanie-do-zycia-w-rodzinie/