Wstecz

Dalej

Projekt “CDN dla Ukrainy”    27.04.2022
W ramach projektu “CDN dla Ukrainy” (termin realizacji kwiecień-czerwiec 2022 r.) zaplanowane zostały różnorodne formy doskonalenia dla nauczycieli.

A. Warsztaty: “Język polski na co dzień” (kurs dla początkujących).

Cel: rozwijanie sprawności językowej, nabywanie nowych kompetencji komunikacyjnych w określonych sytuacjach życiowych w zakresie słuchania i mówienia.

Tematyka spotkań:
  1. Autoprezentacja (19 maja 2022 r., 14 czerwca 2022 r.)
  2. Zdrowie i wizyta u lekarza (17 maja 2022 r., 24 maja 2022 r.)
  3. Szkoła (31 maja 2022 r., 2 czerwca 2022 r.)
  4. W sklepie i w urzędzie (7 czerwca 2022 r.)
B. Cykl spotkań dla nauczycieli pracujących z uczniami z Ukrainy:
  1. Seminarium “Dziecko migranckie w szkole” (27 kwietnia 2022 r.)
  2. “ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego” (4 maja 2022 r.)
C. Szkolenia o Ukrainie:
  1. “Odkrywamy Ukrainę” (26 kwietnia 2022 r.)
  2. “Co, kiedy i jak świętują Ukraińcy” (10 maja 2022 r.)
  3. “System edukacji na Ukrainie” (17 maja 2022 r.)
D. Sieć współpracy:
  • “Wymiana doświadczeń szkół w pracy z uczniem z innego kraju”
Zapisy poprzez ISOS.Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

31841542